12 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல் வெளியீடு

12 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல் வெளியீடு

12 ஆம் மதிப்பெண் பட்டியலை தமிழ்நாடு அரசு இன்று வெளியியுள்ளது. அதனை சரி பார்க்க கீழ்கண்ட இணைத்தளத்தை சரி பார்க்கவும் . திருப்தி இல்லாத மாணவர்கள் மறுபடியும் தேர்வுக்கு அப்ளை செய்யலாம்.

12 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல் வெளியீடு


மாணவர்கள் அந்தந்த பள்ளிகளில் சென்று உங்களுது மதிப்பெண் பட்டியலை வாங்கி கொள்ளலாம். உங்கள் தகவல்கள் அல்லது கேள்விகள் குறித்த சந்தேகங்களுக்கு intradote.co.in இணைதளயத்தை அணுகவும். 

Official Link Dge.tn.nic.in